NK 1086 – BULANDET

Vinnende bud: kr 19

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-159

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BULANDET (Ref#: 1364 , Kilde: KulturNav)

BULANDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Varø, i Askvold herred, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet fra 1.7.1890. Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 1.1.1905 endret til VÆRLANDET. Sirk. 50, 17.12.1904. Samtidig som nytt Bulandet poståpneri ble opprettet.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

6986 VÆRLANDET postkontor ble nedlagt fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 14.3.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert v. oppr., og i 1905 ble levert datostempel av samme type med navnet Værlandet.

(6986)
Poståpnere/styrere:
Landh. Iver Karlsen Værø 1.7.1890.
Ds.eksp. Bernt Adreassen Værø 1.1.1907 (f. 1877).
Ludvig Hittum midlt. 1.10.1932.
Landh. og ds.eksp. Sverre Brosvik 15.3.1937 (f. 1904).
Andreas Hittum midlt. 24.8.1941.
Sverre Brosvik 16.9.1945. (Død 8.8.1960.)
(?) (?) (?) 8.8.1960.
Molly Værøy vikar 1.11.1961, kst. 1.4.1962, fast 1.7.1963 (f. 1929).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1892, da årlig lønn ble satt til kr 40,-, fra 1897 kr 100,-, fra 1903 kr 150,-, fra 1911 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

BULANDET (Ref#: 9050 , Kilde: KulturNav)

Nytt BULANDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Askvold herred, Nordre Bergenshus amt, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.1.1905. Det tidligere Bulandet fikk samtidig navnet Værlandet. Sirk. 50, 17.12.1904.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Florø postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6987 BULANDET ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 14.3.1997.

Poståpneriet nyttet antakelig det sveitserdatostempel som tidl. Bulandet fikk tildelt i 1890.

(6987)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Petter Berntsen Nikø 1.1.1905 (f. 1884).
Frk.G. Merkesvik midlt. 16.4.1942.
Amanda Elisa Nikø 1.7.1944 (f. 1893).
Konstanse Tysse kst. 1.2.1964 (f. 1927).
Magni Tysse Rogne 1.2.1988.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1911 kr 200,-, fra 1912 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------