NK 1081 – BJØRN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-193

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJØRN (Ref#: 892 , Kilde: KulturNav)

BJØRN - se BJØRN I HERØ

---------

BJØRN I HERØ (Ref#: 894 , Kilde: KulturNav)

BJØRN I HERØ poståpneri (feltpoståpneri), på Bjørns marked, i Herø herred, Søndre Helgeland fogderi, Nordlands amt, under Namsos postktr., ble underholdt fra 28.6.1893 med virksomhet i markedstiden hvert år i perioden 28.6.--7.7. Sirk. 19, 15.7.1893.Poståpneriet ble fra 1.1.1897 underholdt hele året for den post som ble befordret til/fra stedet med dampskip. Sirk. 53, 21.12.1896.Navnet ble fra 1.10.1903 endret til BJØRN I HELGELAND. Sirk. 40, 25.9.1903.Ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31.29.6.1910.Navnet ble fra 1.7.1944 endret til bare BJØRN. Sirk. 15, 16.6.1944.8810 BJØRN ble lagt ned fra 1.9.1997. Ny postadresse: BJØRN, 8820 DØNNA. Sirk. 20, 7.8.1997.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1893, men trolig har poståpneriet (feltpoståpneriet) også nyttet stempel med teksten FELTPOSTKONTOR NR VI 1892 -- 1897.(8810)

Poståpnere/(feltpoståpnere)/styrere:

I en eldre poståpnerprotokoll er notert J. Lukassen som poståpner i 1893.

Trolig var det poståpneren i Sandnessjøen, handelsfaktor Johan Henrik Lukassen (f. 1847) som tok seg av postarbeidet under markedstiden.

Alice Verness (gift Buvig) 1.1.1897.

Ds.eksp. og handelsm. Paul Brynlund 15.4.1903 (f. 1861).

Petra Brynlund kst. 1.3.1929.

Emil Brynlund 1.5.1951 (f. 1909).

Landpostbud Gunvor Karoline Falck 1.5.1979 (f. 1925).Poståpneren (feltpoståpneren) hadde ingen betaling av Pv. under markedstiden, men var privatlønnet med kr 4,- pr dag.De første årlige poståpnerlønninger:1897 1909 1913 1917

Kr 100 150 200 300Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------