NK 108 – GJESDAL

Vinnende bud: kr 34

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-51

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GJESDAL (Ref#: 3457 , Kilde: KulturNav)

GJESDAL - se GJÆSDAL

---------

GJÆSDAL (Ref#: 3479 , Kilde: KulturNav)

GJÆSDAL poståpneri, i Ly prestegjeld, Jæderen og Dalarne fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1858 med virksomhet fra 15.7.1859. Sirk. 18, 17.9.1859.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet GJESDAL.

Poståpneriet ble fra 1.7.1891 lagt under Sandnes postkontor, og det ble opprettet en bipostrute til/fra Sandnes. Sirk. 9, 7.4.1891.

Av en eldre poståpnerprotokoll går det fram at poståpneriet 1.11.1892 flyttet til Sandnes Uldvarefabrik, der kontorsjefen også overtok arbeidet med posten.

Navnet ble fra 1.7.1920 endret til ÅLGÅRD. Sirk. 31, 19.6.1920.

(NB. Aalgaard er nevnt i historien som postgård mellom Stavanger og Egersund i 1701).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 4330 ÅLGÅRD tildelt postnr 4339.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel først i 1888, av 2-rings vanlig type.

(4330)
Poståpnere:
Gårdbr. Svend Olsen (Aalgaard) 15.7.1859.
Kontorsjef Sven Nilssen 1.11.1892.
Christoffer Aasland 1.6.1916 (f. 1880).
Tolleiv Aasen 1.4.1950 (f. 1927).
Postmester Aud Karin Merkesnes 1.6.1998.
Postmester Per Jarle Rugaard 1.1.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1894 1900 1901 1909 1912 1913 1917
Spd. 12
Kr 200 400 600 900 950 1100 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------