NK 107 – GJERSTAD

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-54

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GJERSTAD (Ref#: 3447 , Kilde: KulturNav)

GJERSTAD poståpneri, i Gjerstad annex til Haus prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 1.11.1879 med virksomhet fra 1.1.1880. Sirk. 28, 15.11.1879.

Navnet ble fra 1.7.1891 endret til SOLBJØR. Sirk. 16, 25.6.1891.

Fra 1.4.1909 endret til LONEVAAG. Sirk. 16, 31.3.1909.

Fra 1.4.1958 endret til LONEVÅGEN. (Protokoll).

Igjen endret til LONEVÅG fra 1.10.1958. (Protokoll).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 5250 LONEVÅG nytt postnr 5282. Samtidig fikk postboksadressatene under 5282 LONEVÅG tildelt postnr 5293.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet mulig datostempel i 1882 av 2-rings vanlig type.

(5250 / 5282)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer og gårdbr. Johannes Sjursen Solberg 1.10.1880 (f. 1845).
Hildur Hatland Kollevangsnes 1.1.1905 (f. 1883).
Anna Maria G. Hatland 1.11.1922 (f. 1888).
Midlt. kst.ass. II Lars Johnsen 1.10.1949 (f. 1922).
Postflm. Bjørg Christoffersen vikar 1.11.1986 (f. 1956).
Postm. Bjørg Brakvatne 18.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1880 1898 1900 1908 1914 1917
Kr 48 100 200 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.


LONEVAAGEN brevhus i Haus herred under Bergen postkontor ble opprettet 1.1.1892.

Brevhuset LONEVAAGEN ble lagt ned fra 1.4.1909.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 80.

Brevhusstyrer:
Handelsm. Nils O. Hatlandsvaag 1.1.1892.


SOLBJØR poståpneri, på ds.anl.stedet, i Samnanger herred, Søndre Bergenshus amt under Bergen postkontor ble underholdt fra 1.4.1911. Sirk. 17, 25.3.1911.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SOLBJØRG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble lagt ned fra 1.12.1953. Sirk. 34. 1.12.1953. Ny postadresse: 5650 TYSSE. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpnere:
Ds.eksp. og handelsm. Nils A. Solberg 1.4.1911 (f. 1876).
Albert Solberg midlt. 1.6.1948.
Ds.eksp. Gerhard Hammersland 1.10.1948 (f. 1908).
Mons Østvik midlt. 1.9.1953.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

GJERSTAD (Ref#: 3448 , Kilde: KulturNav)

GJERSTAD (Risør) - se GJERESTAD = (Sundebru)

---------

GJERESTAD (Ref#: 3443 , Kilde: KulturNav)

GJERESTAD poståpneri, på gården Holte, i hovedpostruten mellom Brevig og Arendal, i Gjerestad prestegjeld, Nedenes fogderi, under (Øster-Riisøer) Risør postdistrikt, ble opprettet den 1.6.1847. Sirk. 7, 5.1847.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til GJERSTAD.

Fra 1.1.1917 endret til SUNDEBRU. Sirk. 63, 18.12.1916. Samtidig fikk poståpneriet Øvre Gjerestad endret navn til Gjerstad.

Poståpneriet ble fra 1.6.1970 lagt under Arendal postkontor. Sirk. 13, 23.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4993 SUNDEBRU tildelt postnr 4971.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 86 (ca 1855/56), og fikk 5.3.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4993)
Poståpnere/styrere:
Det finnes ikke noteringer om den/de som først ordnet med posten, men Nils Olsen Holte er notert i 1858.
Peder Andersen Østerholt 20.1.1864.
Anders Pedersen Østerholt i 1867.
G. Olsen Sunde kst. 1869.
Anders Kittilsen Sunde 1.10.1869.
Anders Pedersen Østerholt 1.10.1873.
Anders Kittilsen Sunde 1.9.1874.
Landh. Torgrim Ellefsen Sunde 1.10.1880.
Gårdbr. Kittil Andersen Sunde 1.12.1882 (f. 1855).
Frk. Marie Sunde 1.1.1915 (f. 1882).
Erling Aabø 1.1.1948 (f. 1919).
Karen Aabø midlt. 1.7.1957.
Finn Birkedal midlt. 1.11.1957, kst. 1.2.1958, fast 1.8.1959 (f. 1928).
(?) (?) (?)

Poståpneren fikk fra 1858 20 spd. årlig i st. for de tidligere gebyrer. I 1873 var årlig lønn 30 spd., i 1889 kr 200,-, i 1897 kr 300,- og i 1907 kr 450,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

GJERSTAD (Ref#: 3449 , Kilde: KulturNav)

GJERSTAD (Risør) - se også ØVRE GJERESTAD = (Gjerstad)

---------

ØVRE GJERSTAD (Ref#: 14811 , Kilde: KulturNav)

ØVRE GJERSTAD poståpneri, i Gjerstad herred, Nedenes amt, under Risør postkontor, ble underholdt fra 1.11.1909, med kjørende bipostrute til Søndeled poståpneri. Sirk. 56, 16.10.1909.

Navnet ble fra 1.1.1917 endret til bare GJERSTAD. Sirk. 63, 18.12.1916.
Tidligere Gjerstad poståpneri fikk fra samme dato navnet Sundebru.

Poståpneriet ble fra 1.6.1970 lagt under Arendal postområde. Sirk. 13, 23.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4980 GJERSTAD tildelt postnr 4972.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4980)
Poståpnere/styrere:
Handelsbest. Jens Thorsen 1.11.1909.
Fotograf Peder Berntsen Melaas 28.12.1910 (f. 1860).
Ella Melaas 15.5.1919 (f. 1892).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.2.1944.
Peder Apland 1.12.1946 (f. 1920).
Postkass. Inger Johanne (Heiland) Grunnsvoll 1.1.1986 (f. 1959).

Årlig poståpnerlønn var i 1909 kr 100,-, fra 1912 kr 550,-, fra 1914 kr 700,- og fra 1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------