NK 1068 – GRØTAVÆR

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-150

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRØTAVÆR (Ref#: 3762 , Kilde: KulturNav)

GRØTAVÆR poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Trondenæs prestegjeld, Senjens og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.10.1875. Sirk. 22, 1.9.1875.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 6.9.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9423 GRØTAVÆR ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedlkeggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poststedet i 1882.

(9423)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og handelsbest. Anders Hansen 1.10.1875.
Ds.eksp. Anders S. Hansen 15.8.1920 (f. 1898, død 6.3.1960).
(?) (?) (?) 6.3.1960.
Ds.eksp. Olav Marcenius Nermark, kst. 1.9.1960 (f. 1939).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1884 1897 1903 1912 1913 1917
Kr 40 80 150 200 250 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------