NK 1066 – HJELMELAND

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-144

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HJELMELAND (Ref#: 4605 , Kilde: KulturNav)

HJELMELAND poståpneri, i Hjelmeland prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 2.12.1848 med virksomhet fra 1.5.1849. Poståpneriet ble lagt til gården Knudsvig (eller annen), og det ble opprettet en ny bipostrute Stavanger -- Kobbervig med sideruter til Skudeneshavn og Haugesund. Sirk. 8, 12.4.1849.

Poståpneriet ble i 1907 flyttet til Hjelmelandsvaagen.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 116 (ca 1856), og fikk i 1959 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4130)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Johan Gottlieb Thaulow 1.5.1849 (død 1858).
Landh. og stortingsm. Ole Thorsen fra 1858.
Kirkesanger og lærer Jakob Aadnesøn 1.1.1860 (f.1830).
Handelsm. Lorentz Østensen 21.9.1907 (f.1863).
Sigvald Thromstad 1.9.1930.
Tlf.best. Maria Sømme 1.4.1931 (f.1894).
Ivar Hansen midlt. 1.11.1959, kst. 1.6.1960 (f.1924). Under permisjon i 1974 med Ragna Espeland som midlt. styrer.
P.eksp. (?) (?) (?) 1.12.1976 (f.1945).
P.eksp. D, Ragna Julianne Espeland vikar 1.11.1981, fast 1.2.1986 (f.1943).
Postm. (vik.) Kari Øye 15.9.1998.
Postm. (vik.) Solfrid Hogneland Moen 4.10.1999.

Årlig poståpnerlønn:

1849 1863 1872 1878 1899 1908 1917
Spd. 12 18 30
Kr 200 400 600 700

---------