NK 106 – TROMVIK

Auksjonen er avsluttet

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #187-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TROMVIK (Ref#: 13195 , Kilde: KulturNav)

TROMVIK - se TRONVIK

---------

TRONVIK (Ref#: 13243 , Kilde: KulturNav)

TRONVIK poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Tromvik, i Tromsøysundet herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1911. Sirk. 37, 22.6.1911.

Navnet ble fra 1.10.1916 endret til TROMVIK. Sirk. 49, 22.9.1916, og Sirk. 52, 10.10.1916.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9125 TROMVIK ble lagt ned fra 1.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk TROMVIK nytt postnr 9107.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9125 / 9107)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og ds.eksp. Bernt Richardsen 1.7.1911.
Frk. Lovise Richardsen kst. 2.8.1913.
Gårdbr. og fisker Jens Johannessen 1.5.1916 (f. 1869).
Stasj.holder Magna Braa 1.3.1947 (f. 1930).
Stasj.holder Annbjørg Braa kst. 1.3.1970 (f. 1930).
Landpostbud Bjørg Hanne Holien kombinert styrer/landpostbud fra 1.9.1984 (f. 1960).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------