NK 106 – SELJELVNES

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #175-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SELJELVNES (Ref#: 10738 , Kilde: KulturNav)

SELJELVNES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Seljelv, i Balsfjord herred, Tromsø amt , under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910. Sirk. 30, 27.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9044 SELJELVNES postkontor C, under Tromsø postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1989. Ny postadresse: 9040 NORDKJOSBOTN. Sirk. 31, 22.9.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9044)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og ds.eksp. J. Hanssen 1.7.1910.
Handelsm. og ds.eksp. Strømme Larsen 1.1.1917 (f. 1879).
Anne-Lise Gudmundsen midlertidig fra 14.8.1954.
Fhv. poståpner Strømme Larsen midlertidig under ledighet fra 14.8.1954.
Jens Kristiansen 1.8.1955 (f. 1907).
Posteksp. Unni Johansen 1.1.1979.
Jan Gunnar Kristiansen 1.4.1980 (f. 1943).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1916, da årlig lønn ble satt til kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------