NK 1057 – SANDANE

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-113

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDANE (Ref#: 10510 , Kilde: KulturNav)

SANDANE - se GLOPPEN

---------

GLOPPEN (Ref#: 3525 , Kilde: KulturNav)

GLOPPEN poståpneri, i Gloppen prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.4.1844. (Dept.skriv av 25.1.1844).

Poståpneriet ble fra 1.4.1850 flyttet fra gården Rye til Gloppen prestegård, på dampskipsanløpsstedet Sandene, ved bunnen av Gloppenfjorden. Sirk. 1, 16.1.1850.

Fra 1.7.1909 ble poståpneriet lagt under Nordfjordeidet postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.7.1915 ble navnet endret til SANDENE I NORDFJORD. Sirk. 29, 25.6.1915.

Fra 1.10.1921 endret til bare SANDANE. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12. 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk 6860 SANDANE nytt postnr 6823. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under 6823 SANDANE tildelt postnr 6821.

Ved den nye omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--165 tildelt postnr 6821 SANDANE, mens postboksnr 166--200 ble tildelt postnr 6822, og postnr 6824 SANDANE ble reservert for postboksnr høyere enn 201.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 87 (ca 1855/6), og fikk tilsendt datostempel 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6860 / 6823)
Poståpnere/postmestere:
De som først ordnet med posten, var trolig prestene, uten at navn er kjent.
Sogneprest Heffermehl tilsatt 1.4.1859.
Landh. Juell 1.1.1860.
Gårdbr. og gjestgiver Anders Andersen Ødven 1.4.1871 (f. 1836).
Elias Ødven 1.7.1900 (f. 1873).
Ragnar Ødven 1.7.1939 (f. 1911).
Kst. postm. Abel Straume 1.8.1977 (f. 1929).
Postm. Tore Skjerven 1.8.1996.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1860 24 spd., i 1882 kr 176,-, i 1893 kr 500,-, i 1902 kr 700,-, i 1908 kr 800,-, i 1913 kr 900,-, i 1914 kr 1.070,-, i 1917
kr 1.300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------