NK 1056 – SILJAN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-117

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SILJAN (Ref#: 10835 , Kilde: KulturNav)

SILJAN - se SLEMDAL (Skien)

---------

SLEMDAL (Ref#: 11402 , Kilde: KulturNav)

SLEMDAL poståpneri, i Slemdal herred, Bamble fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886 og med to ganger ukentlig kjørende post til/fra Skien, samt at den tidligere postekspresse mellom Slemdal og Skien bortfaller. Sirk. 15, 6.7.1886.

Navnet ble fra 1.4.1918 endret til SILJAN. Sirk. 1, 22.3.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 3710 tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.4.1987 ble postnr endret til 3748. (Brev fra 4.trafikktr. av 26.11.1986.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressastene under postkontoret 3748 SILJAN tildelt postnr 3749.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt først i 1888.

(3710 / 3748)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Sølve Anton Nilsen Høiset 1.7.1886.
Gårdbr. Christian Olsen Høiset 1.5.1887.
Jakob L. Øverbø 1.12.1914.
Olaf Nilsen Øverbø kst. 15.1.1929 (f. 1893).
Georg Høiset 1.7.1950 (f. 1906).
Poståpnerass. Andrè Bjørgvik 1.11.1973 (f. 1949).
Postkass. Aud Tundal 1.4.1982 (f. 1959).
Postkass. Evelyn Overåsberget vikar fra 1.8.1984 (f. 1963).
Postmester Gerd Eva Vinje 1.11.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1895 kr 80,-, i 1901 kr 100,-, i 1905 kr 150,-, i 1911 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, fra 1.7.1914 kr 300,-, fra 1.9.1914 kr 500,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------