NK 105 – KARLSØ

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-08

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KARLSØ (Ref#: 5686 , Kilde: KulturNav)

KARLSØ (Carlsø) poståpneri, i Karlsø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.2.1849. Hadde likevel vært i virksomhet om sommeren i lengre tid. Sirk. 9, 20.4.1849.

Samtidig ble det under båtposttiden opprettet en bipostrute mellom Finkrogen poståpneri og Karlsø prestegjeld.

Poståpneriet var ute av virksomhet fra 1.7.1884 til 15.8.1884. Sirk. 11, 30.6.1884, og Sirk. 13, 11.8.1884.

Navnet ble fra 1.6.1908 endret til KARLSØY. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet fra ultimo 1944 til den 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9155 KARLSØY ble nedlagt fra 20.8.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 15, 13.8.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KARLSØY nytt postnr 9138.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 146 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9155 / 9138)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Dreyer er notert i 1849.
Kirkesanger A. Selqvist 1.7.1860.
Handelsm. Hans M. Høeg 1.10.1863.
Handelsm. A. M. Helberg 1.11.1867.
Lensm. A. Walderhaug 15.8.1884.
Handelsm. A. M. Helberg 15.8.1887.
Handelsm. Carsten Helberg 15.8.1902.
Herredskass. Andor Pedersen 18.11.1915 (f. 1890).
Tlf.styrer og herredskass. Ole Fosland 1.5.1927 (f. 1879).
Ruth Jenny Rakkenes midlt. 8.1.1949, fast 1.8.1949 (f. 1909).
Tlf.styrer Harald Fosland midlt. 1.2.1953, fast 1.8.1953 (f. 1921).
Stasj.holder Guri Brekke (Hanssen) kst. 1.4.1964 (f. 1934).
Poststyrervikar Steinar Karlsen 1.9.1983 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1867 1874 1885 1888 1901 1908 1917
Spd. 12 24
Kr 160 240 350 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------