NK 105 – GJEITASTRAND

Vinnende bud: kr 520

Nedlagt 1975 , Sjeldent stempel. Grad 8.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1975 , Sjeldent stempel. Grad 8.
Frimerkeauksjon #170-87

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GJEITASTRAND (Ref#: 3414 , Kilde: KulturNav)

GJEITASTRAND - se AASTAN

---------

AASTAN (Ref#: 144 , Kilde: KulturNav)

AASTAN poståpneri, på gården Opstad, ved Gjetestranden kapell, Børsen herred, Strinde og Selbo fogderier, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 11.6.1888, med virksomhet fra 1.7.1888. Posten til/fra stedet ble da befordret med dampskipet "Orkla".

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅSTAN.

Navnet ble fra 1.1.1918 endret til GJEITASTRAND. Sirk. 61, 21.12.1917.

Fra 1.10.1921endret til GEITASTRAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Orkanger postkontor. Sirk. 17, 20.6.1963.

Lå fra 1.1.1963 i Orkdal komm. (Retting 3 til N.P.1962.)

Fra 1.10.1971 ble poståpneriet lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 7374 GEITASTRAND ble lagt ned fra 1.9.1975. Ny postadresse: 7300 ORKANGER. Sirk. 32, 26.8.1975.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(7374)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Elling Sivertsen Ofstad 1.7.1888.
Sivert Ellingsen Ofstad 1.2.1902 (f. 1858).
Elling S. Ofstad 15.3.1922 (f. 1893, død 6.3.1957).
Eli Ofstad midlertidig fra 7.3.1957.
Sivert Olai Ofstad 1.7.1957 (f. 1931).

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 80,-, i 1894 kr 100,-, i 1904 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

GJEITASTRAND (Ref#: 3415 , Kilde: KulturNav)

GJEITASTRAND (Trondheim) - se AASTAN

---------