NK 1043 – GVARV

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-55

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GVARV (Ref#: 3830 , Kilde: KulturNav)

GVARV poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Næs, i Saude herred, Nedre Thelemarken fogderi, under Skien postktr., ble opprettet fra 1.1.1885. Posten til/fra stedet ble sendt med dampskipene på Norsjø tre ganger ukentlig og fra 1.9.1888 søknedaglig. Sirk. 20, 8.11.1884, og Sirk. 21, 30.8.1888.

Poståpneriet ble fra 1.10.1960 lagt under Notodden postktr. Sirk. 27, 20.9.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3810 GVARV tildelt postnr 3834.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3810)
Poståpnere/styrere:
Landh. Thorgrim Bjørnson 1.1.1885 (på Sole) (f.1856).
Postass. Thora Johnsen kst. 1.3.1928 (f.1899).
Poståpner Thor William Meier 1.2.1962 (f.1908).
Signe Bøen kst. 1.9.1967 (f.19259).
Postkass. Inger Vaalanes 1.2.1991.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1887 kr 100,-, i 1889 kr 140,-, i 1891 kr 400,-, i 1901 kr 500,-, i 1906 kr 700,-, i 1914 krs 800,-, og i 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.
Under jernbanearbeidet i 1917/18 og 1919 ble det også gitt et tillegg med kr 300 årlig.

---------