NK 104 – VORMEDAL

Vinnende bud: kr 350

Nedlagt 1996

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1996
Frimerkeauksjon #178-49

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VORMEDAL (Ref#: 14401 , Kilde: KulturNav)

VORMEDAL poståpneri, på Trikotasjefabrikken, ved dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Torvastad herred, Stavanger amt, under Haugesund postkontor, ble underholdt fra 1.4.1907. Sirk. 17, 26.3.1907.

Poståpneriet VORMEDAL ble inntil videre lagt ned fra 1.8.1943. Sirk. 24, 20.9.1943.

Ble gjenopprettet fra 1.7.1950. Sirk. 6, 28.2.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5510 VORMEDAL, i Haugesund postområde, ble lagt ned fra 1.2.1996. Ingen endring i potadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 16.1.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk VORMEDAL nytt postnr 5545.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen i 1907. Etter gjenopprettelsen i 1950 ser det ut for at poståpneriet nyttet 2-rings datostempel med tverrbjelker og åpen stjerne som det første poståpneriet fikk ca 1937.

(5510 / 5545)
Poståpnere/styrere:
Fabrikkbest. H. Røslie Nilssen 1.4.1907.
Johannes Vormedal kst. 3.6.1909, fast fra juli 1911. Hadde tjenestefri i 4 mndr fra 8. eller 12.4.1912 med Anders Sivertsen Myge som midlertidig kst. styrer.
Frk. Kristine Qvale midlertidig fra 1.4.1913, med Johannes Vormedal fra senere i 1913. Hadde tjenestefri i tiden 1.4.1913--1.2.1917, med vikarer (?).
Ellen Lindø 20.6.1917.
Mons Birkeland kst. 1.4.1930 (f. 1904).
Gudmund Langeland 1.7.1950 (f. 1925).
Haldis Ella Langeland 1.5.1955 (f. 1917).
Poststyrer (vikar) Nilla Torbjørg Stuvik 1.3.1975 (f. 1944).
Postkass.V Anne Jenny Søndervik 1.6.1982 (f. 1961).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1910, da årlig lønn ble satt til kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------