NK 104 – STEND

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-31

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STEND (Ref#: 11886 , Kilde: KulturNav)

STEND poståpneri, på stasjonsområdet, i Fane herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra Nesthun --Osj-ernbanens åpning den 1.7.1894. Sirk. 15, 22.6.1894.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Nesttun postkontor. Sirk. 21, 2.8.1957.

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Bergen postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.9.1985 endret til FANA. Sirk. 31, 20.8.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i Bergen innen tidligere Fana kommune postnr 5243 FANA og 5244 FANA. Postboksadressatene under FANA fikk tildelt postnr 5859 BERGEN.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5047 / 5243)
Poståpnere/styrere:
Ole Slottebo 1.7.1894.
Banevokter Lars Olsen Arne 1.7.1895.
Stasj.eksp. Bertha Fosse kst. 14.1.1903, fast 2.12.1903.
Stasj.eksp. Karl Hansen kst. 1.9.1913.
Stasj.eksp. Lars H. Tøsdal kst. 12.11.1913, fast 18.6.1914 (f. 1878).
Thorbjørn Tuen midlertidig fra 16.3.1949.
Poståpner Oswald Berg kst. 1.5.1949 (f. 1912).
Peder Rotvoll 1.3.1950 (f. 1905).
Gerd Margit Ottem kst. 1.11.1971.
Alfred Johan Aldahl kst. 1.1.1974 (f. 1946).
Poststyrer Jostein Bergfjord var vikar fra 1.10.1992 (f. 1957).
Poststyrer Helge Træland 14.6.1993.
Poststyrer Anne Kristine Rognved 1.10.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1897 1901 1906 1909 1913 1914 1917
Kr 150 200 400 500 650 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.
I 1919 var lønnen kr 1.650,-.

---------