NK 104 – KYRKSÆTERØRA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-176

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KYRKSÆTERØRA (Ref#: 6582 , Kilde: KulturNav)

KYRKSÆTERØRA - se HEVNE

---------

HEVNE (Ref#: 4544 , Kilde: KulturNav)

HEVNE poståpneri, på Kirkesæterøren, i Hevne prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., sees først nevnt i en portotabell fra 1837. Er antakelig opprettet ved Kgl.res. 16.10.1833, der det bestemmes at det i Fosen fogderi skulle opprettes 3 poståpnerier i det nordlige distrikt, likeledes at Finansdept. skulle sørge for postgårder og postkarer og at det skulle opprettes bipostrute til Hevne prestegjeld.

Ved Kgl.res. 22.1.1838 ble det videre bestemt at biposten til Hevne prestegjeld i Fosen fogderi ble utvidet slik at det ved Hevne prestegård, der den stoppet, nå skulle gå til Hopsøen i Hitteren fogderier og derfra tilbake til Hevne (og at det skulle ansettes poståpner i Hitteren).

Ifølge en rutefortegnelse fra 1838 hadde Hevne da forbindelse til Hitteren og til Neervig (Liaamoe) med forbindelse til hovedpostruten Molde -- Trondhjem.

Navnet HEVNE ble 1.1.1918 endret til KIRKSÆTERØREN. Sirk. 61, 21.12.1917.

Fra 1.10.1921 endret til KYRKSÆTERØRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Orkanger postktr. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postktr. B. Sirk. 41, 8.11.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7200 KYRKSÆTERØRA tildelt postnr 7201.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 112 (ca 1855/ 56), og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7200)
Poståpnere/mestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Sogneprest Heyerdal notert i 1843.
Handelsm. Just Tyrholm Wesfell 15.8.1859.
J. Wesfell 18.2.1860.
Lensm. Borg 1.10.1869.
Enkefru Gunelie Borg 3.11.1881.
Fanejunker Erik Kirksæter 1.7.1899 (f.1852).
Erik Eriksen Kirksæther 1.7.1922.
Lars J. Olausen er også notert fra 1.7.1922.
Postkass. Gudbjørn Leidulf Øxning 1.2.1928 (f.1899).
Martin Fredagsvik 1.4.1940 (f.1899).
Johan Moe midlt. 1.4.1947.
Gustav Adolf Foss 1.11.1947 (f.1890).
Solveig Dybvik midlt. 1.7.1952.
Poståpner Øivind Furberg 1.5.1953 (f.1910).
Postkass. Jan Schei kst. 1.2.1978 (f.1942).
Førstepostflm. Birgit Anna Stamnestrø 1.7.1989 (f.1948).
Landpostbud Jan Schei 1.9.1990 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1872 1877 1884 1898 1902 1906 1909 1913 1914 1917
Spd. 24 32
Kr 200 240 400 450 600 650 700 800 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------