NK 104 – GRUNGEDAL

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #190-29

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRUNGEDAL (Ref#: 3706 , Kilde: KulturNav)

GRUNGEDAL poståpneri, i Vinje herred, Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1884 med virksomhet fra 1.7.1885 med ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Vinje poståpneri. Sirk. 15, 27.6.1885.

Fra 8.4.1889 lå poståpneriet på gården Tveiten.

Flyttet 1.7.1894 til Bruflaten. Samtidig ble navnet endret til EDLAND. Sirk. 17, 12.7.1894.
Samtidig ble opprettet nytt Grungedal poståpneri.

3895 EDLAND poståpneri ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postkontor. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 3895 EDLAND tildelt postnr 3888.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel tilsendt i 1888 av 2-rings vanlig type.

(3895)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Halvor Knudsen Strømstad 1.7.1885.
Svein Knudsen Tveiten midlt. 1.2.1889, kst. 9.2.1889, fast 8.4.1889 (på gården Tveiten).
G. Hermansen 1.7.1894. (En tid styrt av dastteren.)
Torbjørg Hermansen 25.3.1908 (f. 1864).
Tlf.best. Olav Haugom kst. 1.9.1929.
Tlf.best. Torstein Hermansen 1.6.1935 (f. 1903).
Herbjørn Hermansen kst. 1.6.1973 (f. 1933).

Årlig poståpnerlønn for 1885 var kr 32,-, i 1898 kr 120,-, i 1905 kr 150,-, i 1908 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og i 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

GRUNGEDAL (Ref#: 9074 , Kilde: KulturNav)

Nytt GRUNGEDAL poståpneri, i Vinje herred, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894. Sirk. 17, 12.7.1894.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postkontor. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

3894 GRUNDEDALpostkontor C ble lagt ned fra 1.3.1988. Ny postadresse: Grungedal, 3895 EDLAND. Sirk. 5, 16.2.1988.

Poståpneriet overtok datostempel etter tidligere Grungedal poståpneri etter navneendringen i 1894.

(3894)
Poståpnere/styrere:
Olaf G. Botten 1.4.1894.
Ole Nilsen Svalestuen 5.11.1898.
Stasj.holder Olaf G. Botten 1.9.1912 (f. 1855).
Tlf.best. Trond Rui 1.11.1926 (f. 1898).
(?) (?) (?)
Landpostbud Johanne Hustveit har antakelig fra 1.10.1979 utført kombinert styrer-/landpostbudtjeneste (f. 1928).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1898 kr 80,-, i 1901 kr 120,-, i 1908 kr 150,- og i 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------