NK 104 – FÆVAAG

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-62

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FÆVAAG (Ref#: 3245 , Kilde: KulturNav)

FÆVAAG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Bjugn herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.7.1885. Sirk. 15, 27.6.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet FEVAAG.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FEVÅG.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7110 FEVÅG ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk.5, 18.2.1997.

(7110)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Helmer Hybertsen Fævaag 1.7.1885.
Ds.eksp. og handelsm. Joh. Dybhavn 2.6.1906.
G. Venæs kst. 10.6.1907.
Gårdbr. og skipper Peder Skaarstad 1.1.1918 (f.1881).
Ds.eksp. Hjalmar Odin Borchgrevink Smevik kst. 1.1.1928 (f.1879).
Alf Smevik 1.3.1950 (f.1910).
Anna Lovise Aune (gift Strand) kst. 1.3.1964 (f.1941).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1885 1887 1889 1903 1908 1913 1914 1917
kr 30 50 80 150 200 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

---------