NK 104 – AABY

Vinnende bud: kr 22

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #170-65

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AABY (Ref#: 11 , Kilde: KulturNav)

AABY postgård er nevnt i posthistorien fra 1690-årene i Brevikdistriktet. Hovedposten til Vestlandet ble bl.a. ført av bonden der.

---------

AABY (Ref#: 12 , Kilde: KulturNav)

AABY poståpneri - se BAMBLE poståpneri

---------

BAMBLE (Ref#: 554 , Kilde: KulturNav)

BAMBLE poståpneri, i samme prestegjeld og fogderi, under Brevig posteksp., ble inntil videre underholdt fra 1.7.1875, med bipostrute tre ganger ukentlig under dampskipstiden til/fra Brevig posteksp., og tre ganger ukentlig hele året til/fra Ødegaarden Verk poståpneri. Sirk. 15, 24.6.1875.

Navnet ble fra 1.7.1882 endret til AABY. Sirk. 11, 29.6.1882.

Postforbindelsen må ha vært utvidet etter 1882, da det fra 1.1.1887 ble bestemt å sende post 6 ganger ukentlig, mot tidligere 3 ganger mellom Ødegaarden Verk poståpneri -- om Brevig til Aaby. Sirk. 29, 23.12.1886.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅBY.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Skien postkontor. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Postkontoret 3980 ÅBY ble lagt ned fra 1.7.1974. Ny postadresse: 3960 STATHELLE. Sirk. 21, 4.7.1974.

(3980)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og postbefordrer Nils Clausen Aaby 1.7.1875 (f. 1832).
Claus Nystein 1.10.1905 (f. 1869, død 25.8.1922).
Jordmor Aslaug Klevar 1.7.1922 (f. 1880), med Lillie Therese Elvig som midlertidig vikar under Aslaug Klevars tjenestefri i et år fra 1.10.1942.
Lillie Therese Elvig (gift Eide) 1.5.1944 (f. 1919).

De første kjente årlige poståpnerlønnninger:

1875 1885 1897 1910 1913 1914 1917
Spd. 36
Kr 180 300 400 450 500 850

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

AABY (Ref#: 9040 , Kilde: KulturNav)

Nytt AABY - se ellers BAMBLE

---------