NK 1033 – BALDERSHEIM

Vinnende bud: kr 17

Nedlagt 1995

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1995
Frimerkeauksjon #192-135

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BALDERSHEIM (Ref#: 538 , Kilde: KulturNav)

BALDERSHEIM poståpneri, i Fuse herred, Nordhordland fogderi, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.10.1886. Sirk. 20, 31.8.1886.

Navnet ble ifølge poststedsfortegnelsen 1890 endret til BALLESEIM.

Fra 1907 ble navnet endret til BALLESHEIM. Sirk. 25, 30.4.1907.

Fra 1.10.1921 til BALDESHEIM. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1922 tilbake til BALDERSHEIM. Sirk. 15, 28.3.1922.

Poståpneriet ble midlertidig flyttet i 1923 grunnet brann. All post ble reddet, men arkivet strøk med.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 5676 BALDERSHEIM nytt postnr 5647.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1887.

(5676 / 5647)
Poståpnere/styrere:
Landh. Sjur Nilsen Ohme 1.10.1886.
Nils S. Ohme 30.10.1891.
Landh. Berent Nagell 15.4.1892.
Fhv. skipsfører Hermann Bøe 6.10.1910.
Ds.eksp. og handelsm. Severin Baldersheim 1.1.1912 (f. 1885).
Einar Baldersheim midlertidig fra 17.5.1955, kst.1.11.1955, fast 1.1.1957 (f. 1922).
Liv Bergesen vikar fra 21.6.1971, fast 1.8.1980 (f. 1930).
(?) (?) (?)

De første årlige poståpnerlønninger:

1886 1892 1908 1912 1913 1917
Kr 25 120 150 200 250 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------