NK 1032 – LARVIK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-152

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LARVIK (Ref#: 6876 , Kilde: KulturNav)

LARVIK - se LAURVIG

---------

LAURVIG (Ref#: 6907 , Kilde: KulturNav)

LAURVIG er oppført i den først kjente forordning av 9.8.1650 om norske postforhold og hadde antakelig allerede da en postordning.

LAURVIG ble kjøpstad i 1671 og fikk trolig da sitt første POSTKONTOR, men det finnes ingen bekreftende kilder. Også i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" er stedet benevnt postkontor, slik det også går fram av senere fortegnelser og protokoller.

Befordring av lokalbrev ble innført på stedet fra 1.3.1886. Sirk. 4, 2.3.1886.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til LARVIK.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i Larvik postnr 3256--3265, 3267--3171 og postnr 3274. Postboksadressater under postkontoret LARVIK har fortsatt postnr 3251 LARVIK.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tilsendt i 1848.

(3250)
Styrere/postmestere/postsjefer:
De som aller først ordnet med posten, er ukjente.
Theodorius Andersen er nevnt fra 16??? til 1717, med Jakob Bruun som styrer det siste år.
Skibsreder Henrik Fiuren ca 1717--1737 (f. 1664).
Apoteker Peter Andreas Simers ca 1737--1761 (f. 1703).
Consumskriver Severin Pind 17.10.1761--1792 (f. 1733).
Christian Ludvig Pind 1792--1854 på betingelse at han også skulle holde postkontor i Frederiksværn (f. 1764).
Fullm. Johan Ludolph Schladermund 7.10.1854 (f. 1798, død 4.9.1872).
Hjalmar Pedersen midlertidig kst. 4.9.1872.
Sjølærer Herman Nicolai Classen Roosen 1.1.1873 (f. 1817).
Fullm. Terje Iver Terjesen Knudsen midlertidig kst. 1.1.1879 (f. 1846).
Skipsbygn.insp. Johan Henrik Paaske 1.7.1879 (f. 1815).
Postfullm. Aksel Hansen kst. 1.11.1898 (f. 1867).
Kst. fogd William Collett 6.2.1899 (f. 1840, død 24.5.1915).
Sekretær I Nils Andreas Thrap midlertidig fra 1.6.1915 (f. 1862).
Posteksp. H. Collett Hansen kst. senere i 1915.
Postmester Carl Thorvald Bernhard Hiort 20.8.1915 (f. 1855).
Postmester Rudolf Tillisch 1.7.1925 (f. 1867).
Postfullm.II Fredrik Lorentzen kst. under ledighet fra 5.10.1937 (f. 1879).
Postfullm.I Øistein Schirmer 1.1.1938 (f. 1879), tiltrådt 1.4.1938 med midlertidig bestyrelse av postfullm.Fredrik Lorentzen. Ø. Schirmer døde 24.5.1947.
Postfullm.II Erling Nebbe under ledighet fra 25.5.1947 (f. 1894).
Postmester Karl Kjelsgaard Askim 1.10.1947 (f. 1888).
Postmester Ole Johan Vaagnes 1.9.1958 (f. 1900, død 27.3.1963).
Vikar(er) fra 27.3.1963.
Førstesekretær Harald Guttorm Løkke 1.10.1963 (f. 1916).
Postmester Tor Hovland 1.8.1967 (f. 1917, død 25.10.1971).
Vikar(er) fra 25.10.1971.
Avd.sjef I Ambjørn Ambjørnsen 1.3.1972 (f. 1916).
Avd.leder Odvar Emanuel Rye Johnsen vikar fra 1.6.1979, fast 1.5.1981 (f. 1921).
Kontorsjef Robert Hermann Fagermo vikar fra 1.12.1988 (f. 1944).
Åge Gunnar Vådal vikar fra 1.9.1990 (f. 1948).
Kjell Arne Olsen 1.8.1991 (f. 1942).
Postmester Solveig Gundersen 8.1.2001 v/Larvik posthandel.

Den først kjente årlige postmesterlønn var i 1719 40 Rdl., i 1854 900 Spd., i 1872 1.528 Spd., i 1873 1.460 Spd., i 1877 kr 6.320,- og i 1878 kr 6.820,-.

---------