NK 103 – SVELVIK

Vinnende bud: kr 13

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #189-118

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVELVIK (Ref#: 12372 , Kilde: KulturNav)

SVELVIK underpostkontor I, i Hurum prestegjeld, Buskerud fogderi (amt), under Drammen postkontor, ble opprettet fra 1.7.1933 i stedet for det tidligere postkontor. Sirk. 16, 19.5.1933.

Underpostkontoret I ble fra 1.10.1951 gitt status av postkontor.

Fra 1.1.1989 endret til postkontor B. Sirk. 4, 27.1.1989.

Postkontoret overtok ved gjenopprettelsen det tidligere poståpneries stempel.

(3060)
Postmestere/postsjefer:
Postass. Caroline Marie Finstad 1.7.1933 (f. 1875, død 17.4.1934).
Frk. Liv Finstad var midlertidig under ledighet fra 15.7.1934 (f. 1911).
Posteksp. Marius Johan Eriksen 1.3.1935 (plikt) (f. 1888).
Postfullm.II Olav Olsen 1.5.1942 (plikt) (f. 1890).
Posteksp. Victor Marius Davidsen 1.2.1947 (plikt) (f. 1894).
Postmester Jard Martin Carlsen 1.3.1951 (f. 1900).
Postfullm.I Arvid Mathias Lindal 1.12.1968 (f. 1927).
Førstesekr. Willy Sander Indresand 1.11.1972 (f. 1936).
Førstepostfullm. Anna Larsen vikar fra 1.7.1990 (f. 1942).
Postmester (vikar) Anna Larsen fra 1.1.1992 (f. 1942).

---------

SVELVIK (Ref#: 12374 , Kilde: KulturNav)

SVELVIK poståpneri - se SVELVIGEN

---------

SVELVIGEN (Ref#: 12371 , Kilde: KulturNav)

SVELVIGEN poståpneri, i Hurum prestegjeld, Buskerud fogderi (amt), under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 17.11.1847, med virksomhet fra 15.4.1848. Sirk., 6.3.1848.

Poståpneriet ble fra 1.1.1849 gitt status av postekspedisjon.
Sirk., 4.9.1848.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1855 skrevet SVELVIG.

Ca 1861 ble postekspeditørstillingen forent med apotekerstillingen på stedet.

Ved Kgl.res. 31.5.1890 ble postekspedisjonen gitt status av postkontor. Sirk. 19, 21.6.1890.

Fra poststedsfortegnelsen ca 1896 er navnet skrevet SVELVIKEN.

I 1911 endret til det nåværende SVELVIK v/Sirk. 41, 10.7.1911.

Postkontoret SVELVIK ble lagt ned fra 1.7.1933 ved samtidig opprettelse av underpostkontor I under Drammen postktr. Sirk. 16, 19.5.1933.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tilsendt i 1849. Fra ca 1855/56 ble det også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 300.

Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Cand. theol. Bernhard Marcus Elias Nissen 15.4.1848 (f. 1812).
A. L. Bache kst. 1.1.1866.
Apoteker Joachim Andreas Jensen 1.10.1867 (f. 1826).
Kasserer Bache kst. 1.1.1879.
Apoteker Olaus Thomas Alstad 1.7.1879 (f. 1841).
Apoteker Carl Johan Ludvig Knutzon 22.10.1886 (f. 1849).
Apoteker Albert Krantz Stabell Strømsted 15.4.1901 (f. 1857).
Farmasøyt Carl Christian Nielsen midlertidig fra 1.12.1903, ble apoteker og fast postmester 1.4.1910 (f. 1866).
(Stillingskombinasjonen ble opphevet fra 1.11.1915. Sirk. 47, 14.10.1915).
Postmester Carl Vilhelm Finstad 1.11.1915 (f. 1862).

Årlig poståpner/styrerlønn var i 1848 20 spd., i 1849 120 spd., i 1877 kr 820,- og i 1879 kr 1.280,-.

---------