NK 103 – MELØYVÆR

Vinnende bud: kr 41

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MELØYVÆR (Ref#: 7790 , Kilde: KulturNav)

MELØYVÆR - se MELØVÆR

---------

MELØVÆR (Ref#: 7786 , Kilde: KulturNav)

MELØVÆR poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Bjarkø herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1897. Sirk. 27, 30.6.1897.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble i 1908 endret til MELØYVÆR. Sirk. 27, 20.5.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9427 MELØYVÆR ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9427)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. Andreas Gunerius Melø 1.7.1897.
M. Martinussen 6.4.1903.
Olaug Martinussen 1.7.1935.
Nanna Martinussen 1.4.1940 (f.1913).
Ds.eksp. Werner August Alvestad midlertidig fra 1.10.1953, kst. 1.12.1954 (f.1910).
Skipseksp. Jens Eliassen kst. 1.3.1969.
Poststyrervikar Knut Almar Pettersen senere, som trolig fra 1.11.1977 utførte kombinert styrer-/landpostbudtjeneste (f.1929).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900. Årlig lønn deretter:

1900 1906 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 80 100 150 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------