NK 1027 – KANEBOGEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-07

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KANEBOGEN (Ref#: 5666 , Kilde: KulturNav)

9405 KANEBOGEN postkontor C, i Harstad komm., Troms fylke, under Harstad postområde, ble opprettet den 3.10.1983. Sirk. 32, 28.9.1983.

Postkontoret C fikk fra 1.7.1985 status av postkontor B. Sirk. 27, 9.7.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser på Kanebogen i Harstad postnr 9411 og 9414 HARSTAD, mens
postkontoret og postboksadressatene under KANEBOGEN fikk tildelt postnr 9497 HARSTAD.

(9405 Kaneborgen / 9497 Harstad)
Poststyrere/postmestere:
Førstepostkass. Arne Jarl Kåre Haug vikar 3.10.1983 (f.1941).
Poststyrer Helge Ove Aune 1.1.1986 (f.1952).
F.postfullm. Edith Sørli fra 1.7.1992 (f. 1943).

---------