NK 1021 – FAUSKE

Vinnende bud: kr 47

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-109

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FAUSKE (Ref#: 2449 , Kilde: KulturNav)

FAUSKE - se FUSKE

---------

FUSKE (Ref#: 3208 , Kilde: KulturNav)

FAUSKE postkontor A ble opprettet som poståpneri under navnet FUSKE ved Kgl. res. av den 25.9. og 27.11.1875 med virksomhet fra 1.1.1876. Poståpneriet lå i Skjærstad prestegjeld, Salten fogderi, under Namsos postktr. Sirk. 27, 2.12.1875.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bodø posteksp. Sirk. 14, 14.6.1880.

Fra poststedfortegnelsen 1894 er navnet endret til FAUSKE.

FAUSKE poståpneri ble fra 1.3.1921 omgjort til postkontor. Sirk. 6, 29.1.1921.

Igjen omgjort til poståpneri fra 1.10.1927 under Bodø postkontor. Sirk. 24, 23.6.1927.

Fra 1.7.1948 ble poståpneriet igjen opphøyet til postkontor. Sirk. 1, 10.1.1948.

Ved regulering av nye poststedsgrupper ble postkontoret fra 1.11.1973 bestemt å omgjøres til postkontor B. Sirk. 17/1973.

Fungerte likevel som postkontor A til 1.6.1985, da endelig status ble fastsatt til postkontor A. Sirk. 25, 25.6.1985.

Poststedet har tilhold i Storgt. 73, Storgt. 54 og siden 1970 i kommunens adm.bygg.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8200 FAUSKE tildelt postnr 8201.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt poststedet i 1877.

(8200)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Handelsm. Edvard Rostad 1.1.1876.
Kirkesanger ? Hansen kst. 1.1.1881.
Handelsm. Johan Peder Pedersen 1.1.1882.
Handelsflm. Oluf Lars Andresen 1.7.1887.
Caspara Andresen kst. 26.5.1914 (f. 1892). Ble ktr.asp. samme sted fra 1.5.1921.
Pflm. A. Schilvold 1.3.1921 (f. 1882).
P.ass. Caspara Andresen (gift Petersen) kst. 1.10.1927 (f. 1892).
Postelev Wilhelm Schnabel fungerte fra 20.8.1940. Ble midlt. tilsatt 1.1.1941.
Michael Lorentzen 1.5.1942 (f. 1901).
A. Berge Andresen midlt. ca. 1945.
Posteksp. Eilif Andreas Johnsen 1.7.1948 til 1.10.1948 (f. 1898).
Posteksp. Reidar Ferdinand Hernes 1.10.1948 (f. 1899).
Postflm. II Arthur Heill 1.8.1949 (f. 1902, død 4.1.1955). Under sykdom fra 9.5.1952 bestyrt av res.posteksp. Tore Pedersen.
Avd.sjef Thor Mokkelbost 1.9.1955 til 1.5.1978 (f. 1910).
Vikarer 1.5.1978.
Postinsp. Karsten Harald Lieng 1.1.1981 (f. 1940).
Postm. Bjørn W. Evensen fra 1.2.1993.
Postm. Jan Ove Børstad 1.6.1998.

Den årlige poståpnerlønnen var:

1876 1883 1890 1897 1905 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 8
Kr 64 200 450 600 700 850 900 1000 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Den årlige postmesterlønnen var i 1921 kr 3.500,-.

---------