NK 102 – VEGA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1996 , Vega endret navn til Kirkøy i 1924, men dette Vega stempelet har dato 1XI29. Siste dato er 12IX09 i postal III for IIL Vega.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1996 , Vega endret navn til Kirkøy i 1924, men dette Vega stempelet har dato 1XI29. Siste dato er 12IX09 i postal III for IIL Vega.
Frimerkeauksjon #187-44

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VEGA (Ref#: 13939 , Kilde: KulturNav)

VEGA poståpneri, på Kirkøen, i Vega herred, Søndre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.1.1893, med virksomhet fra 1.7.1893, og med dobbelt ukentlig bipost ved gående bud til/fra (tidligere Vega) Rørøen i Helgeland.
NB: Tidligere Vega poståpneri fikk navnet Rørøen i Helgeland. Sirk. 19, 15.7.1893.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Brønnøy(sund) postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Navnet ble fra 1.1.1924 endret til KIRKØY. Sirk. 55, 8.12.1923.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8994 KIRKØY ble lagt ned fra 13.5.1996. Ny postadresse: KIRKØY, 8980 VEGA. Sirk. 10, 25.4.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(8994)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Chr. Qvale 1.7.1893.
Therese Qvale midlertidig i 1906.
Handelsm. Chr. A. Qvale 15.11.1906 (f. 1879). Under tjenestefri i 6 mndr fra 1.10.1912 og i 6 mndr fra 1.4.1913, likeledes fra 1924 til 1934 og under sykdom i den seneste år med Sofie Qvale som vikar. Chr. A. Qvale døde 21.6.1934.
Kristiane Qvale midlertidig fra 1.12.1934 (f. 1908).
Anne Qvale Næss 15.11.1937 (f. 1911).
Posteksp. Jon Didrik Pedersen 1.3.1948 (f. 1923).
Elisa Pedersen vikar fra 16.8.1974, kst. 1.4.1976, fast 1.12.1979 (f. 1926).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1896, da årlig lønn ble satt til kr 300,-, i 1909 kr 450,- og fra 1917 kr. 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

VEGA (Ref#: 13940 , Kilde: KulturNav)

VEGA - se GLADSTAD

---------

GLADSTAD (Ref#: 3509 , Kilde: KulturNav)

GLADSTAD poståpneri i Vega herred, Nordland fylke, under Brønnøysund postkontor, ble opprettet den 1.7.1938. Posten til/fra stedet ble sendt med Sør-Helgeland postekspedisjon. Sirk. 24, 14.6.1938.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.9.1988 endret til VEGA. Sirk. 22, 17.6.1988.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 8980 VEGA tildelt postnr 8981.

(8980)
Poståpnere/styrere:
Alf Olov Løbeck 1.7.1938 (f. 1913).
P.kass. Torbjørn Løbeck 1.11.1980 (f. 1947).

Årlig poståpnerlønn i 1938 var kr 400,-, senere etter regulativ.

---------

VEGA (Ref#: 13941 , Kilde: KulturNav)

VEGA - se også VEGØ

---------

VEGØ (Ref#: 13953 , Kilde: KulturNav)

VEGØ poståpneri, i Vegø prestegjeld, Søndre Helgeland fogderi, antakelig under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 14.8.1852, med virksomhet fra 15.2.1853. Sirk. 54, 30.10.1852.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet VEGA.

Fra 1.7.1893 ble navnet endret til RØRØEN I HELGELAND. Sirk. 19, 15.7.1893.

Fra 15.2.1908 skrevet RØRØY I HELGELAND. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Brønnøy(sund) postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Poståpneriet RØRØY I HELGELAND ble lagt ned fra 1.9.1964. Sirk. 26, 25.8.1964. Ny postadresse: 8980 GLADSTAD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 337 (ca 1855/56) og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Sogneprest A. Frost 15.2.1853.
Kirkesanger Isak Aaderfell 1.4.1859.
Lensm. Borgen kst. 30.11.1863.
Handelsm. Peder Tønder 1.7.1864. (I Rørøen.)
Fru Christine Qvale 1.6.1897 (f. 1842). Under tjenestefri fra 1.1.1914 med Terese Qvale (f. 1877) som midlertidig styrer.
Terese Qvale Winter fast fra 14.10.1918 (f. 1877).
Jens R. Winther midlertidig fra 16.11.1937, fast 1.8.1938 (f. 1882).
Ds.eksp. Alf Skjevling midlertidig fra 1.5.1950, fast 1.10.1950 (f. 1919).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1853 1860 1872 1874 1883 1890 1901 1902 1914 1917
Sd. 8 12 24 36
Kr 260 400 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------