NK 102 – RONGLAN

Vinnende bud: kr 16

Nedlagt 1992

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1992
Frimerkeauksjon #171-63

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RONGLAN (Ref#: 10112 , Kilde: KulturNav)

RONGLAN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Skogn herred, Nordre Trondhjem amt, under Levanger postkontor, ble underholdt fra Hell -- Levanger-banens åpning for trafikk fra 29.10.1902. Sirk. 41, 16.10.1902, og Sirk. 42, 28.10.1902.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7623 RONGLAN, i Steinkjer postområde, ble lagt ned fra 1.11.1992. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 14.10.1992.

(7623)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Karl Jenssen 29.10.1902.
Arne Holtesmo kst. 29.10.1907.
Stasj.eksp. John Pedersen 14.4.1908.
Stasj.mester P. O. Olsen 21.3.1914 (f. 1871).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 2.9.1935.
Gunn-Elin Kummersnes Sandness 1.1.1980 (f.1958).

Årlig poståpnerlønn var i 1902 kr 100,-, i 1906 kr 250,-, og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------