NK 102 – ØVRE SURENDAL

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:24
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-67

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØVRE SURENDAL (Ref#: 14841 , Kilde: KulturNav)

ØVRE SURENDAL poståpneri, på gården Mo, i Surendalen herred, Nordmøre fogderi, under Kristiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887, i ruten Molde -- Trondhjem. Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1901 er navnet skrevet ØVRE SURENDALEN.

Gården Mo brant ned i 1904, og poståpneriet ble flyttet til nabogården Schei.

Navnet ble fra 1.7.1920 endret til ØVRE SURNA. Sirk. 31, 19.6.1920.

Fra 1.1.1931 endret til ØVRE SURNADAL. Sirk. 38, 12.12.1931.

Fra 1.4.1962 ble poståpneriet lagt under Sunndalsøra postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1970 igjen lagt under Kristiansund N. postområde. Sirk. 28, 27.7.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6653 ØVRE SURNADAL ble lagt ned fra 1.10.1996. Postkontoret har midlertidig vært lagt ned fra 1.4.1996. -- Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6653)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Pedersen Sæther 1.7.1887 (f. 1854).
Birgitte Moen 1.4.1922 (f. 1898).
Per Leidulf Sæther Moen kst. 1.10.1964 (f. 1931).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 80,-, i 1894 kr 160,-, i 1903 kr 200,-, i 1906 kr 250,-, i 1912 kr 300,-, i 1913 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------