NK 1015 – RIDABU

Vinnende bud: kr 53

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-41

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RIDABU (Ref#: 9923 , Kilde: KulturNav)

RIDABU poståpneri, i Vang kommune, Hedemark fylke, under Hamar postkontor, ble opprettet den 1.7.1962. Sirk. 27, 27.6.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.1.1974 status av postkontor B, Sirk. 51, 28.12.1973.

Status ble fra 14.10.1991 endret til postkontor C. Sirk. 32, 10.10.1991.

Postkontoret 2322 RIDABU, under Hamar postkontor, ble nedlagt fra 1.8.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 17, 9.7.1996.

(2322)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Vikarer fra Hamar postkontor fra 1.7.1962.
I en tid av poståpneren ved Hjellum, Anders Tømmervold.
Postsjåfør Reidar Breimo kst. fra 1.8.1964 (f. 1924).
Postmester (vikar) Tor Einar Andersen fra 1.2.1984 (f. 1948).
Postfullm. Finn Åge Riseng 1.1.1989 (f. 1950).

---------