NK 1008 – ULEFOSS

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-18

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ULEFOSS (Ref#: 13472 , Kilde: KulturNav)

ULEFOSS
Posthistorien beretter at det allerede i 1808 ble ordnet en privat sammenhengende postgang mellom poststedene Hollen, Hvidesøe og Laardal (nå: Holla, Kviteseid og Lårdal).

Ved Kgl.res. 13.5.1835 vedtok man å sette i gang en regulær (offentlig) bipostrute fra Skien gjennom Holden, Bø, Sillegjord til gården Rui i Hvidesøe prestegjeld og tilbake. Ved den samme resolusjon bestemmes også bl.a. at lønnen for poståpneren ved ULEFOSS skal være 4 Spd. årlig. Financedepartementet ble overdratt til å sørge for postgårder og mannskap.

ULEFOSS poståpneri må betraktes som offentlig opprettet ved Kgl.res. 13.5.1835 og lå i Holden prestegjeld, Nedre Thelemarken og Bamble fogderier, under Skien postkontor. Når poståpneriet kom i virksomhet, er imidlertid ukjent.

I "Forklaring til poststedenes beliggenhet 1848" er navnet endret til HOLDEN, og fra portotabellen 1849 skrevet HOLDEN (Ulefoss).

Fra portotabellen 1889 er navnet skrevet HOLLEN.

Fra 1.10.1917 ble navnet igjen endret til ULEFOSS, og poståpneriet fikk samtidig status av postkontor. Sirk. 36, 7.8.1917.

Postkontoret ULEFOSS ble lagt ned fra 1.1.1931, og i stedet ble det opprettet et underpostkontor med samme navn. Sirk. 46, 21.11.1930.

Underpostkontoret fikk igjen fra 1.1.1947 status av selvstendig postkontor. Sirk. 34, 13.11.1946.

Fra 1.1.1964 lå postkontoret i Nome komm. (Retting 5 til N.P. 1963)

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11. 1973 fikk postkontoret fra samme dato status av postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.5.1982 ble status endret til postkontor B. Sirk. 13, 26.4.1982.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet 3-rings kassasjonsstempel nr 121 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel først den 7.2.1859 av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver.

Postnr 3730 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Postboksadressatene ble tildelt postnr 3731. Fra 1.4.1987 ble dette utskiftet med postnr 3745. Kilde: Norges poststeder 1988.
Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk ULEFOSS nytt postnr 3830. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 3830 ULEFOSS tildelt postnr 3831.

(3730 / 3745 / 3830)
Poståpnere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er attestert av P. Knudsen som muligens var poståpner da.
Skolelærer T. Christensen er notert i 1863.
Fullm. Joh. B. Johnsen kst. også i 1863..
Hans Andreas Abrahamsen (ved Ulefos Jernverk) 1.1.1864.
Skolelærer Christoffer Hansen 1.1.1867.
Maria Bertine Andersen 1.7.1868.
Andrea (Andersen) Hansen 1.3.1870.
Mathilde Kristina Andersen 1.4.1873. (Ved anløpsstedet.)
Posteksp. Theodor Andreas (Pedersen) Dahl 1.10.1917 (f. 1875).
Posteksp. Nils Simonsen kst. under ledighet fra 16.10.1928 (f. 1891).
Posteksp. Johan Mauritz Johannessen 1.1.1931 (f. 1884).
Posteksp. Peder Woldøen 1.9.1934 (f. 1882).
Posteksp. Olav Ketilsson under ledighet fra 1.12.1938, fast med plikt 1.7.1939 (f. 1891).
Postfullm. Reidar Frithjof Holst 1.9.1949 (f. 1897).
Postfullm.I Erling Hvilen 1.5.1960 (f. 1923).
Postfullm.I Anni Bærland 1.10.1967 (f. 1919).
Avd.leder Trygve Ajer midlertidig fra 1.1.1987, fast 1.12.1987 (f. 1928).
Postmester Reidar Stoa fra 1.9.1993.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1835 1843 1866 1872 1875 1884 1888 1897 1902 1906 1909 1912
Spd. 4 44 56 72 100
Kr 500 600 900 1000 1150 1350 1500

---------