NK 100 – URSKOG

Vinnende bud: kr 34

Rufsete tagging vestre side.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Rufsete tagging vestre side.
Frimerkeauksjon #174-50

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

URSKOG (Ref#: 13587 , Kilde: KulturNav)

URSKOG - se URSKOUG

---------

URSKOUG (Ref#: 13589 , Kilde: KulturNav)

URSKOUG poståpneri, i Urskoug prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.5.1840. Men det er ikke funnet noe om når poståpneriet kom i virksomhet.
Poståpneriet ble lagt til poståpnerens gård "Toverud".

Den 15.1.1897 ble det bestemt at poståpneriet skulle flyttes til jernbanestasjonen, men likevel holdes på daværende poståpners gård ca. 25 meter fra stoppestedet.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet URSKOG.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til AURSKOG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret C fikk fra 1.5.1985 endret status til postkontor B. Sirk. 17, 23.4.1985..

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 325, men fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1930)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Johan Toverud er notert som poståpner i 1840 og antakelig den første.
Gårdbr. Gudmund Johansen Toverud notert i 1879.
Stasj.eksp. Anton E. Nordby 15.1.1897 (f. 1871).
Stasj.mester Borger Jensrud 1.4.1927 (f. 1873).
Overtatt av Urskog--Hølandsbanen fra 15.4.1943.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.1.1945.
Oddvar Henry Edvard Lund kst. 1.12.1960 (f. 1916).
Poståpner Sofie Elisabeth Kogstad 1.2.1965 (f. 1910).
Poståpner Åshild Tangen 1.6.1970 (f. 1923).
Førstepostkass. Inger Johanne Holt 1.9.1990 (f. 1959).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1840 1858 1866 1876 1881 1886 1899 1908 1913 1914
Spd. 4 8 24 36
Kr 160 200 400 450 550 600

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------