NK 100 – STRAND I KOLVEREID

Vinnende bud: kr 39

Endret til Strand i Namdalen i 1921.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Endret til Strand i Namdalen i 1921.
Frimerkeauksjon #170-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRAND I KOLVEREID (Ref#: 12061 , Kilde: KulturNav)

STRAND I KOLVEREID poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kolvereid prestegjeld, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.8.1882. Sirk. 12, 22.7.1882.

Fra 1.7.1888 ble det opprettet en ukentlig bipostrute til/fra Varø poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Navnet ble fra 1.7.1921 endret til STRAND I NAMDALEN. Sirk. 30, 18.6.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7953 STRAND I NAMDALEN ble lagt ned fra 1.7.1996. Ny postadresse: STRAND, 7970 KOLVEREID. Sirk. 14, 7.6.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7953)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Christian Wendelbo Christiansen Strand 1.8.1882 (f. 1854).
Furér Amund Bach 1.5.1910, med tjenestefri i tiden 12.5.--26.7.1912 med Magdalena Hafstad som midlertidig styrer.
Gårdbr. Fredrik Gansmo 1.5.1913.
Jacob Brækken 1.10.1914.
Handelsm. og ds.eksp. G. A. Ramstad 1.1.1918 (f. 1885).
Ds.eksp. Ragnhild Ramstad (Brækken) kst. 1.1.1955, fast 1.1.1956 (f. 1923).
Brynhild Ranveig Laugen kombinert landpostbud og styrer fra 1.3.1980 (f. 1941).

Den eneste kjente årlige lønn var i 1889 kr 100,-.

---------