NK 100 – SOLHEIMSVIKEN

Vinnende bud: kr 32

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-24

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOLHEIMSVIKEN (Ref#: 11573 , Kilde: KulturNav)

SOLHEIMSVIKEN - se SOLEIMSVIKEN

---------

SOLEIMSVIKEN (Ref#: 11560 , Kilde: KulturNav)

SOLEIMSVIKEN poståpneri, på jernbanestasjonen, med samme navn i Aarstad herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.1.1900. Sirk. 53, 20.12.1899.

Navnet ble fra 1.5.1907 endret til SOLHEIMSVIKEN. Sirk. 25, 30.4.1907.

Poståpneriet ble fra 26.5.1913 omgjort til UNDERPOSTKONTOR I og flyttet da fra jernbanestasjonen. Sirk. 34, 4.8.1913.

I 1914 ble navnet endret til BERGEN-SOLHEIMSVIKEN.

Fra 1.7.1922 endret til BERGEN-SOLHEIMSVIK. Sirk. 30, 26.6.1922.

I årene 1930--1944 var det Postverket som stod for telefontjenesten på stedet. Poståpneriet ble i juni 1934 flyttet til Bergen Sparebanks hus i Fjøsangerveien 33 a, og i 1956 ble telefontjenesten flyttet til Telegrafverkets egne lokaler.

Fra 1.11.1973 ble underpostkontoret I ved en omorganisering omgjort til POSTKONTOR B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.11.1974 ble navnet endret til SOLHEIMSVIK. Sirk. 30, 9.9.1974.

Fra 24.10.1983 flyttet postkontoret til nye lokaler i Fjøsangerveien 45.

Navnet ble fra 1.3.1991 endret til SOLHEIMSVIKEN. Sirk.6, 6.2.1991.

Postnr 5012 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.10.1983 ble postnr endret til 5037.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene under SOLHEIMSVIKEN i Bergen nye postnr 5054, 5056 og 5058 BERGEN. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret SOLHEIMSVIKEN nytt postnr 5824 BERGEN.

(5012 / 5037)
Poståpnere/postmestere:
Jernbaneeksp. Johannes Særsland 1.1.1900.
Telegrafist Th. K. Ekeland midlertidig fra 1.12.1909.
Stasj.eksp. Carl Andreas Nilssen kst. 1.4.1910.
Posteksp. Ludvig Martin Larssen 26.5.1913.
Postfullm. Halvor Bævre 1.8.1937 (f.1891).
Vikarer under Bævres bestyrelse av Lærdal postkontor i tiden 1.7.1944-- 1.11.1947: Peder Feyling (f.1893), Berner Brun Aspnes (f.1895). Olinda Tjugen (f.1901), Anne-Marie Boug Falch Gleditsch (f.1917) og Ingrid Barsnes (f.1926).
Avd.sjef Berner Brun Aspnes tilsatt fra 1.11.1955 (f.1895).
Avd.sjef Bjarne K. Bjørgaas 1.3.1974 (f.1930).
Førstepostkass. Armand Harry Nordal 1.10.1978 (f.1931).
Kons. Olaf Martin Stensen vikar fra 16.5.1988 (f.1948).
Postmester Anne-Gerd Meidell Sivertsen 1.11.1995.

---------