NK 100 – NØTTERØ

Vinnende bud: kr 42

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-29

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NØTTERØ (Ref#: 9250 , Kilde: KulturNav)

NØTTERØ - se NØTERØ

---------

NØTERØ (Ref#: 9248 , Kilde: KulturNav)

NØTERØ poståpneri, på tingstedet Elgestad, i Nøterø prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Tønsbeg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 29.4.1854, med virksomhet fra 1.9.1854, med gående postrute mellom Nøterø -- Tjøme og Tønsberg fra 1855 tre ganger ukentlig. Sirk. 7, 26.7.1854.

Poståpneriet ble i 1880 flyttet til gården Arnfre nær kirken.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NØTTERØ.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til NØTTERØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1971 endret til BORGHEIM. Sirk. 17, 26.3.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganiseirng av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 3140 BORGHEIM tildelt postnr 3163.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 224 og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3140)
Poståpnere/postmestere:
Kirkesanger Davidsen 1.9.1854.
Enkemadam Davidsen notert i 1859.
Mathias Mikkelsen 1.4.1869.
Frk. Else Karoline Høyer 1.7.1870 (f. 1833).
Frk. Karen Thorsen (Nielsen) 1.1.1901 (f. 1863).
Fru Agnes Jacobsen Berg kst. 1.10.1928 (f. 1900).
Ruth Haug (Aamot) 1.7.1947 (f. 1918).
Markedskons. Harald Solheim 1.6.1985 (f. 1942).
Poststyrer Odd Frede Christensen 1.9.1987 (f. 1949).

Av de først kjente årlige poståpnerlønninger kan nevnes i 1860 50 Spd., i 1870 80 Spd, i 1874 92 Spd., i 1879 kr 480,- i 1906 kr 700,-, i 1910 kr 900,-, og fra 1917 kr 1.100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------