NK 100 – NITTEDALEN

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-119

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NITTEDALEN (Ref#: 8461 , Kilde: KulturNav)

NITTEDALEN - se ellers under NITEDAL

---------

NITEDAL (Ref#: 8459 , Kilde: KulturNav)

NITEDAL poståpneri, i Nitedal prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.5.185, med virksomhet fra 1.7.1858. Sirk. 9, 3.7.1858.

En tidligere bipostrute mellom Grorud, Nitedal og Hakedal poståpnerier ble utvidet til 2 ganger ukentlig ved Kgl.res. av 3.7.1875.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NITTEDALEN.

Fra 20.12.1900 ble navnet endret til SLATTUM. Sirk. 47, 8.12.1900.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 1480 SLATTUM, under Etterstad postområde, ble lagt ned fra 1.4.1996. Stengte for skrankeekspedisjoner allerede 1.3.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 6.3.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 383 og fikk den 7.2.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1480)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Chr. Hauger 1.7.1858.
Skolelærer Finstad 1.1.1861.
Andreas Nilsen Skremstad 1.2.1871.
Fabrikkbest. (?) (?) (?) 1.4.1875.
Frihandler Lars Andersen Kjul 1.10.1875. (På handelsstedet Kjul).
Klara Haugen Kjul 1.7.1890.
Halvar Pedersen Skøien 1.10.1898.
Martin Pedersen Ringsrud 1.10.1899.
Martha Pedersen 15.2.1909 (f.1870).
Gudrun Thea Lønsvold 31.7.1935 (f.1905).
Posteksp.D Anne Karin Botten 1.3.1978 (f.1942).
Postmester Bjørn Einar Lund 1.2.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1858 12 Spd, i 1879 kr 64,-, i 1894 kr 150,-, i 1905 kr 250,-, i 1908 kr 300,-, i 1911 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

NITTEDALEN (Ref#: 9107 , Kilde: KulturNav)

Nytt NITTEDALEN poståpneri, på jernbanestoppestedet, i Nittedalen herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 20.12.1900 samtidig med åpningen av jernbanen Grefsen -- Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NITTEDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble i 1945 midlertidig omgjort til underpostkontor, men fra 1.2.1946 igjen til poståpneri. (Protokoll/Noteringssentral.)

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 overført fra Oslo postkontor og lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1974 status av postkontor B. Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion. (Etterstad 0--6). Sirk. 1, 10.1.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1482)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.eksp. P. Gregersen 20.12.1900.
Frk. Hedvig Horn Antzee 1.7.1914 (f.1886).
Fhv. landpostbud ved stedet vikar under Antzees sykdom i tiden 6.7.--27.9.1942.
Wilhelm Antzee midlertidig i tiden 26.5.--6.6.1943, og Gerd Hagen under sykdom fra 1.11.1943.
Hedvig Horn Antzee tilbake fra 1.7.1945.
Aase Schanche midlertidig fra 1.2.1946.
Birgit Sørensen midlertidig fra 1.2.1946.
Hedvig Horn Antzee tilbake 23.2.1946.
Sigurd Olav Magnussen midlertidig fra 15.12.1948, fast 1.12.1949 (f.1912).
Landpostbud Erik Tørmoen midlertidig fra 1.9.1953, kst. 1.9.1954 (f.1911).
Postmester Bjørg Solveig Christiansen 1.2.1982 (f.1939).
Førstepostfullm. Vigdis Irene Lund vikar fra 1.11.1987 (f.1946).
Kons. Guro Ørjasæter Sørlie 1.1.1991 (f.1959).
Postmester (vikar) Inger Karin Johannessen fra 1.5.1995.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1900 kr 150,-, i 1904 kr 200,-, i 1908 kr 400,-, i 1912 kr 450,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------