NK 100 – IBBESTAD

Vinnende bud: kr 27

Nedlagt 1928

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1928
Frimerkeauksjon #183-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

IBBESTAD (Ref#: 5218 , Kilde: KulturNav)

IBBESTAD poståpneri, på Rollem, i Ibbestad herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble opprettet den 1.5.1900, med søknedaglig bipostrute til/fra Havnvik poståpneri. Sirk. 19, 1.5.1900.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til IBESTAD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet IBESTAD ble lagt ned fra 1.4.1928. Sirk. 14., 16.4.1928. Ny postadresse: 9450 HAMNVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere
Kontorist Harald Opsiøn 1.5.1900.
Bankrevisor S. N. Dønnesen 7.5.1905.
Odin Olsen 1.8.1913 (f.1853).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1900 kr 300,-, i 1904 kr 450,-, i 1909 kr 600,-, i 1912 kr 700,-, i 1913 kr 750,-, i 1914 kr 850,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------