NK 100 – FILLAN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-69

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FILLAN (Ref#: 2575 , Kilde: KulturNav)

FILLAN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Fillan herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.4.1888. Sirk. 6, 13.3.1888.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

7240 FILLAN pk endrer navn til HITRA pk med virkning fra 1.3.1999. Postadressen blir 7240 HITRA. Sirk. 18, 2.10.1998.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 7240 HITRA tildelt postnr 7239.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7240)
Poståpnere/styrere:
Lars Antonsen Fillan 1.4.1888 (f.1860).
Gårdbr. Ole H. Grøtan 6.4.1903.
Lars Antonsen Fillan 25.9.1907 (f.1860)
Overtatt av Telegrafvesenet 1.7.1928.
Ds.ekskp. Thore Lyche 1.5.1944 (f.1885).
Emmy Lyche midlt. 26.1.1955.
Aagot Lovise Hammerstad Glørstad (Eide) midlt. 6.6.1955, kst. 1.9.1955, fast 1.1.1957 (f.1936).
Postkass. Lisa Anette Akseth (vikar) fra 1.12.1991 (f. 1949).
Postkasserer Britt Olaug Røvik fra 1.11.1993.
Postm. Britt Olaug Røvik 1.2.1997.
Postst. gerd Mary Fegstad 1.10.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1888 1894 1901 1906 1913 1914 1917
Kr 25 80 120 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------