NK 100 – DALSØREN

Vinnende bud: kr 127

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #178-60

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DALSØREN (Ref#: 1681 , Kilde: KulturNav)

DALSØREN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Gulen herred, Bergenshus amt, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.7.1905. Sirk. 29, 21.6.1905.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk.32, 23.6.1909.

Fra 1.1.1920 ble navnet endret til DALSØYRA. Sirk. 70, 23.12.1919.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.7.1953 igjen under Bergen postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt v.oppr.

(5960)
Poståpnere/styrere:
John J. Kjellevold 1.7.1905 (f. 1864).
Ludvik J. Kjellevold 1.3.1935 (f. 1889).
Vikarer fra 28.1. til 1.3.1958.
Ds.eksp. John Ludviksen Kjellevold kst. 1.3.1959, fast 1.7.1960 (f.1920).
Poststyrervikar Inger Johanne Ringereide 1.7.1990.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1911 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

DALSØREN (Ref#: 1682 , Kilde: KulturNav)

DALSØREN brevhus, i Gulen herred, Bergenshus amt,under Bergen postktr., ble opprettet 1.9.1903.

Brevhuset ble lagt ned fra 1.7.1905 ved samtidig opprettelse av poståpneri med samme navn.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 629.

Brevhusstyrer:
John J. Kjellevold 1.9.1903 (F. 1864). (Senere poståpner).

---------