NK 100 – BREMANGERPOLLEN

Vinnende bud: kr 24

Merket har et lite rift på midten oppe.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Merket har et lite rift på midten oppe.
Frimerkeauksjon #175-75

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREMANGERPOLLEN (Ref#: 1208 , Kilde: KulturNav)

BREMANGERPOLLEN poståpneri, først på gården Hauge, senere på dampskipsanløpsstedet Bremangerholm, i Bremanger prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 18.12.1876 med virksomhet fra 1.2.1877. Sirk. 2, 20.1.1877.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.4.1922 endret til BREMANGER. Sirk. 15, 28.3.1922. Det tidligere Bremanger poståpneri fikk allerfede fra 1.1.1920 navnet Kalvåg.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 6910 BREMANGER nytt postnr 6727. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 6727 BREMANGER tildelt postnr 6726.

Ifølge "Norsk Filatelistika" ser det ut for at poststedet ble tildelt datostempel av 2-rings vanlig type først fra 1885.

(6910 / 6727)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. S. Flamer 1.2.1877.
Landh. Jacob Ekrem 1.8.1878.
Gårdbr. og handelsm. Mikal Henriksen Hauge 12.5.1884.
Gårdbr. og handelsm. Andreas Hauge 15.10.1888 (f.1818).
Enkefru Martha Hauge 23.11.1899 (f.1855).
Astrid Hauge midlt. 1.8.1921, fast 1.10.1921 (f.1896).
Karen Andersen 1.5.1966 (f.1906).
Harald Karlsen 1.3.1973.
Poststyrervikar Harald Karlsen 1.2.1974.
Posteksp. Sissel Reidun Klungreset 1.2.1979 (f.1957).

De første årlige poståpnerlønninger:

1877 1881 1892 1898 1905 1909 1913 1914 1917
Kr 32 48 100 150 200 300 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------