NK 100 – BREIDABLIK

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1949

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1949
Frimerkeauksjon #171-88

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREIDABLIK (Ref#: 1160 , Kilde: KulturNav)

BREIDABLIK - se BREIDABLIK FJELD- OG SKOUSANATORIUM

---------

BREIDABLIK FJELD- OG SKOUSANATORIUM (Ref#: 1161 , Kilde: KulturNav)

BREIDABLIK FJELD- OG SKOUSANATORIUM var først brevsamlingssted fra 15.6.1889 med virksomhet hvert år i tiden 15.6.--15.9. i ruten Sør- Aurdal -- Tonsåsen.

Ble fra 1.6.1890 omgjort til poståpneri med navnet BREIDABLIK.

Poståpneriet lå i Søndre-Aurdal herred, Valdres fogderi, under Hønefoss postdistrikt, og ble underholdt fra 1.6.1890 hvert år i tiden 1.6.--15.9. i bipostruten Sør-Aurdal -- Tonsåsen. Sirk. 8, 28.3.1890.

Grunnet den nye jernbaneforbindelsen Grefsen -- Røikenvik ble poståpneriet fra 20.12.1900 lagt under Kristiania postdistr. Sirk. 47, 8.12.1900.

Poståpneriet hadde i enkelte år andre sesongtider, eks. i 1904 9.6.-- 12.9., i 1905 1.6.--6.9. Fra 1.10.1910 var poståpneriet i virksomhet hele året. Sirk. 46, 22.9.1910.

I 1911 ble virksomheten igjen endret til 15.6.--15.9. Sirk. 37, 22.6.1911.

Poståpneriet var ikke i virksomhet i 1917. Sirk. 31, 17.7.1917.

Fra 15.1.1920 fikk poståpneriet helårlig virksomhet. Sirk. 2, 13.1.1920.

Poståpneriet ble midlt. nedlagt fra 1.12.1947. Sirk. 35, 20.12.1947.

Gjennopprettet fra 1.6.1948. Sirk. 19, 16.6.1948.

Igjen inntil videre nedlagt fra 1.3.1949. Sirk. 5, 11.3.1949.

Må senere være gjenopprettet, da poståpneriet fra 1.7.1953 ble lagt under Fagernes postdistrikt. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ble senere lagt ned.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble tildelt poståpneriet i 1890.

Brevhusstyrere/poståpnere:
Inspektør Ismar Christensen var brh. styrer 15.6.1889. Ble den første poståpner 1.6.1890.
Sersjant O. Brandt og sersjant O. Thorsrud nevnes også 1890.
A. Lunde 1.6.1891.
Student Elling Sørbøen 1.6.1892.
Skolelærer Knud Gigstad 1.6.1893.
Lærer Peder Holme 1.6.1896.
Lærer Herm. Bøhn 1.6.1897.
Lærer Knud Næse 1.6.1898.
Lærer Herm. Bøhn 1.6.1899--1901.
Lærer Herm. Bøhn og Jul Sørhus 1902.
Kirkesanger og lærer Earl J. Sæbø 1903--1905.
Lærer Jul Sørhus 1906.
Lærer Harald Sunde 1907.
Frk. Hansen og frk. Johanna Berg nevnes begge 1910.
Frk. Ragnhild Paulsen 1911.
Frk. Petra Paulsen 1912.
Insp. M. Marthinsen 1913.
Harry Islandsmoen 1914.
Borghild Evjen 1915--16.
(Ikke i virksomhet i 1917).
Direktør H. A. J. Hole 15.1.1920 (f.1869).
Direktør Tom Bang Hansen 16.11.1942, fast 1.6.1943 (f.1903).
Direktør Willy Johansen midlt. 1.7.1947--1.11.1948.
(?) (?) (?)

Det ser ut for at det først ble utbetalt årlig poståpnerlønn fra 1919 med kr 250,- pr sesong + 50% midlertidig dyrtidstillegg.

---------