NK 100 – BØHN

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:08
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-39

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BØHN (Ref#: 1491 , Kilde: KulturNav)

BØHN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidsvold herred, Øvre Romerige fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet den 1.7.1885. Sirk. 15, 27.6.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1891 skrevet BØN.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Eidsvoll postktr. Sirk. 55, 23.9.1920.

Natten til 13.11.1920 brant poståpneriet ned, og var trolig lukket i en tid.
Fra tidlig i 1921 ble poståpneriet midlt. lagt til et privat hus.

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

2073 BØN ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt poståpneriet ved opprettelsen.

(2073)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Otto Strøm 1.7.1885 (f. 1850, død 1911).
Telegrafist Berge midlt. 29.4.1911.
Stasj.mester E. S. Heltberg 16.7.1911 (f. 1868).
Ingeborg Braathen 1.1.1920 (f. 1883).
Klara Stensrud 1.11.1938 (f. 1901).
Ella Jensen midlt. 1.2.1949.
Harry Martin Johansen 15.6.1950 (f. 1907).
Inger Vandvik Vikan vikar 3.7.1975, kst. 1.7.1976, fast 3.7.1977 (f.1940).

Årlig poståpnerlønn var i 1885 kr 100,-, i 1887 kr 160,-, i 1889 kr 400,-, i 1899 kr 800,-, i 1907 kr 850,- og i 1917 kr 900,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------