NK 100 – AASTA

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1963

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1963
Frimerkeauksjon #174-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AASTA (Ref#: 143 , Kilde: KulturNav)

AASTA poståpneri, på jernbanestasjonen, i Aamots prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1873. Sirk. 5, 10.3.1873.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅSTA.

Fra 1.7.1918 lagt under Rena postkontor. Sirk. 31, 25.6.1918.

Fra 1.10.1931 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 28, 24.9.1931.

Fra 1.7.1953 igjen lagt under Rena postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Poståpneriet ÅSTA ble lagt ned fra 1.10.1963. Sirk. 30, 4.9.1963. Ny postadresse: 2450 RENA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1873.

Poståpnere:
Stasj.mester Peder Olsen Hørsand 1.4.1873 (f. 1837).
Stasj.mester Thv. Østby 8.10.1902 (død 1903).
Kontorist S. Evensmo kst. 6.9.1903.
Stasj.mester O. J. Lunde 18.11.1903.
Kontorist O. Dahl midlertidig kst. fra 20.11.1910.
Stasj.mester Gunder Stensen 1.2.1911 (f. 1870).
Stasj.mester A. Opsetmoen 15.11.1922.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 2.12.1933.

Årlig poståpnerlønn:

1873 1876 1879 1884 1888 1896 1907 1914 1917
Spd. 20 36
Kr 160 200 260 440 500 550 600

Fra 1.7.1917 kr 700,- + et midlt. 50% dyrtidstillegg.

---------