NK 100 – AASENFJORDEN

Vinnende bud: kr 34

Nedlagt 1992

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1992
Frimerkeauksjon #170-93

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AASENFJORDEN (Ref#: 133 , Kilde: KulturNav)

AASENFJORDEN - se NYDALEN

---------

NYDALEN (Ref#: 9001 , Kilde: KulturNav)

NYDALEN poståpneri ble inntil videre opprettet fra 1.4.1889. Poståpneriet lå ved dampskipsanløpsstedet Hopla, i Aasen herred, Stør- og Værdal fogderi, under Trondhjem postkontor, og hadde 3 ganger ukentlig dampsskips-forbindelse med Trondhjem ved D/S "Einar". Sirk. 5, 16.3.1889.

Navnet ble umiddelbart endret til AASENFJORDEN. Sirk. 6, 26.3.1889.

Poståpneriet ble ved Hell -- Levanger-banens åpning den 29.10.1902 lagt under Levanger postkontor. Sirk. 41, 16.10.1902.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅSENFJORDEN.

Navnet ble fra 1.1.1939 endret til ÅSENFJORD. Sirk. 42, 7.12.1938.

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Steinkjer postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7632 ÅSENFJORD, under Steinkjer postkontor, ble nedlagt fra 1.11.1992. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 1.10.1992.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne og tekst Aasenfjorden ble levert poststedet i 1889.

(7632)
Poståpnere/styrere:
Anders Haabeth 1.4.1889.
Fabrikkeier Martin Haabeth 1.4.1895 (død 1911).
Enkefru Marie Haabeth 22.2.1911 (f. 1866).
Adolf Folkevard 1.9.1918 (f. 1870).
Martin Oksvold 1.5.1939 (f. 1909).
Arthur Åndal, midlertidig fra 15.1.1949.
Landpostbud Peder Volden 1.8.1943 (f. 1910).
Ingeborg Volden, midlertidig fra 15.1.194(?).
Lucas A. Lindås 1.8.1949 (f. 1899, død 22.12.1955).
Ruth Larsen midlertidig fra 23.12.1955.
Poståpner Arvid Olsen Hubak 1.11.1956 (f. 1932). Byttet tjeneste med poståpneren i Lausnes i tiden 3.7.--3.8.19??)
Landpostbud Arvid Sakshaug 1.6.1961 (f. 1920, død 20.10.1977).
Vikarer fra 20.10.1977.
Posteksp.D Ruth Marie Nesjø, kst. 1.6.1978, fast 1.5.1979 (f. 1935).

Årlig poståpnerlønn var i 1889 kr 100,-, fra 1896 kr 440,-, fra 1909 kr 600,-, fra 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------