460 – SØRFLATANGER

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:42
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-207

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRFLATANGER (Ref#: 12637 , Kilde: KulturNav)

SØRFLATANGER - se SYDFLADANGER

---------

SYDFLADANGER (Ref#: 12430 , Kilde: KulturNav)

SYDFLADANGER poståpneri, i Fladanger prestegjeld, Namdal fogderi, under Trondhjem postdistrikt, og med ukentllig bipost til/fra Bjørø poståpneri, ble opprettet av den ved Kgl.res. 25.9. og 27.11.1875, med virksomhet fra 1.1.1876. Sirk. 27, 4.12.1875.

Ved Kgl.res. 22.12.1884, 13.7.1885, og 18.8.1885 ble ovennevnte bipost utvidet til 2 ganger ukentlig. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Namsos postdistrikt.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til SYD-FLATANGER.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet SØRFLATANGER.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7844 SØRFLATANGER ble lagt ned fra 1.6.1997. Ny postadresse: SØRFLATANGER, 7840 LAUVSNES. Sirk. 12, 15.5.1997.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble sendt poststedet i 1876.

(7844)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. P. Windseth 1.1.1876.
Kirkesanger S. Lindseth 1.7.1895 (f. 1856).
Gårdbr. Alexander Lindseth 15.4.1919 (f. 1882).
Rolf Lindseth 1.9.1936 (f. 1915).
Posteksp. Inger Alice Thunsør kst. 1.1.1982, fast 1.11.1982 (f. 1960).

De første årlige poståpnerlønninger:

1876 1884 1886 1894 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 72 100 240 350 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

---------