Navnesøk finnes på menylinjen over når du er logget inn.

Hvis du søker på eksakt navn, f.eks. Måren, så vil du få opp eventuelle bilder vi har av objekter vi har solgt fra stedet.

Pr oktober 2020 ligger det ca 5100 bilder av unike post-stedsnavn (16400 bilder totalt)

Du vil også få informasjon om fylke og kommune.

Under ser du et eksempel på et søkeresultat:

Frimerker

Ellers så er det et et veldig nyttig verktøy når du prøver å finne navn der du mangler en eller flere bokstaver i navnet.

F.eks kan du søke med:

LILL*ER  : Gir alt som starter med LILL og slutter med ER

HAMN* : Gir alle navn som sarter med HAMN

*HAMN : Gir alle navn som slutter på HAMN

*GØY* : Gir alle navn som inneholder GØY