Navnesøk med 14400 bilder

Navnesøk finnes på menylinjen over når du er logget inn.

Hvis du søker på eksakt navn, f.eks. Måren, så vil du få opp eventuelle bilder vi har av objekter vi har solgt fra stedet.

Du vil også få informasjon om fylke og kommune.

Under ser du et eksempel på søk:

Frimerker

Ellers så er det et et veldig nyttig verktøy når du prøver å finne navn der du mangler en eller flere bokstaver i navnet.

F.eks kan du søke med:

LILL*ER  : Gir alt som starter med LILL og slutter med ER

HAMN* : Gir alle navn som sarter med HAMN

*HAMN : Gir alle navn som slutter på HAMN

*GØY* : Gir alle navn som inneholder GØY